Ispovijesti
‍‍sarkom boraca

Priče ljudi koji imaju sarkom i priče njihovih bližnjih,
ispričane njihovim riječima.